TLMOČENIE  
z CJ* do SJ**  
- simultánne - od 28 EUR/h
- konzekutívne - od 19 EUR/h
- šušotáž - od 20 EUR/h
- sprievodcovské - od 15 EUR/h
z CJ do CJ  
- simultánne - od 40 EUR/h
- konzekutívne - od 25 EUR/h
- šušotáž - od 26 EUR/h
- sprievodcovské - od 20 EUR/h
   
PREKLADY  
- z CJ do SJ - od 12 EUR/NS***
- z SJ do CJ - od 13 EUR/NS
- z CJ do CJ - od 16 EUR/NS
   
SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY - od 10 EUR/h
   
VÝUČBA JAZYKOV  
anglický jazyk - od 8 EUR/h
francúzsky / ruský jazyk - od 10 EUR/h
CJ* – cudzí jazyk, SJ** – slovenský jazyk, NS*** – normovaná strana

POSKYTUJEME ZĽAVY V ZÁVISLOSTI OD MNOŽSTVA! DEFINITÍVNA CENA BUDE URČENÁ NA ZÁKLADE DOHODY S KLIENTOM.